Bezoek aan Presikhaaf Bedrijven op 4 februari 2015

Joost van Loon, algemeen directeur Presikhaaf Bedrijven, neemt ons mee door de historie van zijn bedrijf. De rode draad van zijn verhaal is de passie van mensen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit een ander perspectief bezien: de passie om de samenleving die mensen op afstand van de arbeidsmarkt zet, weer dichter bij deze mensen te brengen. Gebeurde dat in het verleden veelal door werk naar de sociale werkplaatsen te halen, nu staan we, met de nieuwe participatiewet in de hand, voor de opdracht om mensen uit de sociale werkplaatsen, uit Presikhaaf Bedrijven, naar instellingen, bedrijven en organisaties te plaatsen. Een goede voorbereiding op de nieuwe werkplek buiten de muren en begeleiding op de werkplek zijn daarbij sleutelwoorden.

 

Gerard Theijssen, directeur Faber Electronics, vertelt hoe hij mensen uit de doelgroep van de Participatiewet in zijn bedrijf integreert. Bestaand werk wordt opgesplitst in werk dat een repeterend karakter heeft en ander werk. Het eerste werk levert de ex-werknemers van Presikhaaf veel arbeidsvreugde op en het bedrijf loyale werknemers.

Maikel Stolte, hospitality manager binnen de zorginstelling DrieGasthuizenGroep, laat zien hoe de wasserij uitbesteed werd en vervolgens bemand door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het concept voldoet, de kwaliteit van het geleverde werk is goed. Of de constructie financieel ook haalbaar is moet nog blijken.

Arnoud Beute, branchmanager Securitas, sluit de rij met het derde voorbeeld. Een succesverhaal, want Securitas wil op korte termijn nog meer mensen gaan aannemen die onder de participatiewet vallen.
Het bezoek werd afgesloten met een geheel verzorgde maaltijd door eigen koks van Presikhaaf Bedrijven. Aan de tafels werden geanimeerde gesprekken gevoerd. Onder andere over de nieuwe wetgeving rond het thema ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’. Vroeg of laat vraagt deze wet actie van werkgevers. Vandaag hebben we ervaren hoe enkele koplopers dit aangepakt hebben en Joost van Loon staat klaar voor ‘nieuwe klanten’ die hun voorbeeld gaan volgen.

 

Wij bedanken Joost van Loon voor zijn gastvrijheid.