Bijeenkomst 10 maart 2020 | Citymarketing van Arnhem

Op 10 maart gaan we, met inbreng van wethouder Jan van Dellen en regisseur citymarketing Marian van Hooij, in gesprek over de wijze waarop de stichting Made in Arnhem de stad krachtiger en eenduidiger op de kaart gaat zetten. We krijgen een sneak preview van de vernieuwde identiteit waarmee Arnhem naar buiten gaat treden en een inkijkje in de aanpak en de keuzes die voorliggen. Uw inbreng deze avond is van grote waarde om de stadsbrede aanpak en doelstellingen te toetsen en verder in te vullen.

Wij ontvangen u in het Stadhuis van Arnhem.