Info

De bijeenkomsten hebben een standaard programma als volgt: Inloop met borrel vanaf 17.15 uur. Om 18.00 uur inleiding en/of presentatie over een (actueel) onderwerp, met aansluitend ruimte voor discussie met de leden. Van 19.15 uur tot ca. 21.15 napraten tijdens een diner.

Naast de Arnhemse bijeenkomsten wordt er 1 keer per jaar een bijeenkomst met het Stedelijk Netwerk Nijmegen gehouden. De netwerken treden afwisselend op als gastorganisatie.

De administratieve en secretariële organisatie van het SNA is in handen van de gemeente Arnhem, maar deze heeft verder geen bijzondere verantwoordelijkheid ten aan zien van het netwerk. Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van de leden en bestaat momenteel uit:​

Els Koot
Jan Herman de Baas
Christiaan Holland
Tamar Oosterlaar
Frannie Haagsman

Frannie Haagsman verzorgt de ondersteuning. U kunt haar bereiken via het contactformulier.

Het lidmaatschap bedraagt jaarlijks € 175 per deelnemer. Aan de bijeenkomsten zijn in principe geen aanvullende kosten verbonden. Mocht dit wel het geval zijn, bijvoorbeeld vanwege een bijzondere locatie of thema, dan wordt u hierover bij de uitnodiging geïnformeerd.