Bestuur SNA zoekt versterking

Het Stedelijk Netwerk Arnhem bestaat uit vertegenwoordigers op directieniveau van verschillende sectoren in de Arnhemse samenleving. Op een informele wijze worden actuele onderwerpen besproken die Arnhem aangaan op cultureel, economisch en sociaal gebied. Vier keer per jaar worden themabijeenkomsten georganiseerd op telkens verschillende locaties, die zoveel mogelijk aansluiten bij het onderwerp.

Historie

Het stedelijk netwerk Arnhem (SNA) is begin negentiger jaren van de vorige eeuw opgericht. Een initiatief van de Gemeente Arnhem om betrokken Arnhemse culturele en commerciële instellingen/bedrijven op een informele wijze te ontmoeten. De keuze van een onderwerp en locatie wordt bepaald door actuele en maatschappelijke vraagstukken. Daarom vinden de bijeenkomsten telkens op een andere locatie plaats. De Gemeente Arnhem verzorgt de secretariële en administratieve ondersteuning, het bestuur wordt vertegenwoordigd door SNA-leden. Het SNA is een uniek netwerk dat de mogelijkheid biedt om in een beginstadium kennis te nemen van initiatieven, events, locaties, maatschappelijke ontwikkelingen en actuele onderwerpen die de stad en haar inwoners aangaan.

Taken bestuur

Het bestuur organiseert 4 bijeenkomsten per jaar, waarvan 1 gezamenlijk met het SNN (Stedelijk Netwerk Nijmegen). Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat het ledenbestand bestaat uit een goede vertegenwoordiging van de verschillende sectoren. Het draagt zelf leden aan en/of beslissen of voorgedragen leden (door andere leden) aansluiten bij het netwerk.

Tijdsbesteding

Het bestuur vergadert ca. 4 keer per jaar. Daarnaast vindt 1 keer per jaar een overleg met het bestuur van SNN plaats. De bestuursleden verdelen evenredig de taken en worden administratief/secretarieel ondersteund door de Gemeente Arnhem.

Bestuursleden gezocht

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden. Els Koot, Jan Herman Baars, Christiaan Holland en Tamar Oosterlaar.  Christiaan verlaat eind 2022 het bestuur. We zoeken twee betrokken SNA leden die weten wat er speelt en leeft in Arnhem op cultureel, economisch en sociaal gebied, en zich willen inzetten om het SNA een interessant programma te bieden.

Taken

  • meedenken over actuele onderwerpen die interessant zijn voor het SNA
  • leggen van contact met bedrijven/organisaties t.b.v. organiseren van bijeenkomsten
  • actief op bijeenkomst kennismaken met andere leden
  • input of schrijven van teksten t.b.v. uitnodigingen van bijeenkomsten

Eigenschappen

  • groot (eigen)netwerk
  • woonachtig of werkzaam in Arnhem
  • verbinding kunnen maken
  • beschikken over organisatorische kwaliteiten
  • creatief kunnen denken
  • actieve betrokkenheid bij Arnhem

 

Interesse?

Stuur je CV en korte motivatie naar: Frannie.Haagsman@arnhem.nl

Voor meer informatie of vragen kunt je contact opnemen met een van onze bestuursleden via Frannie, 026 3775749.