Woensdag 28 september 2016 kwam het SNA bij elkaar op het Industriepark Kleefsewaard

Woensdag 28 september 2016 kwam het Stedelijk Netwerk bij elkaar op het Industriepark Kleefsewaard in haar fraaie restaurant. Eerder werd het getypeerd als de kantine, maar dan doen we deze locatie geen eer aan.

INNOVATE is het tweede festival georganiseerd door de Innovatiefabriek Arnhem waarbij alles draait om innovatie en creatie. Dit jaar te bezoeken op twee verschillende Arnhemse locaties, op zaterdag en zondag 1 en 2 oktober. Wij hadden derhalve een primeur en na een voorwoord van Anne Laarman trapte Christiaan Holland, organisator van de Arnhemse Canon van uitvindingen af met een korte presentatie van uitvindingen in Arnhem gemaakt, door Arnhemmers gemaakt, etc. Een waslijst om trots op te zijn. Van de beroemde ENKA zeem tot petfles en KAPITEIN MOBYLETTE.

Waarom is Arnhem innovatief? Holland duidt een viertal oorzaken. Allereerst natuurlijk de AKZO erfenis, bedrijven als AKZO en ENKA hadden in de 50-/60-tiger jaren honderden zo niet duizenden mensen R&D rondlopen die continu met reageerbuisjes, schroefjes en moertjes, Willy Wortel speelden. Uit die tijd stamt de uitvinding van viscose en de petfles.

Een tweede oorzaak is het energiecluster dat in Arnhem is ontstaan. Een aftrap is misschien gegeven door KEMAKEUR maar als wij nu aan energiezuinige / energiebewuste  bedrijven in Arnhem denken, zien wij toch al gauw Nedstack, Allegro etc. opdoemen. Daarnaast is het hele stadbeeld ermee gevuld door onze elektrische trolley bussen!.

Als derde factor noemt Christiaan de creatieve broedplaatsen die wij allemaal in de stad hebben, zoals Artez, Kleefsewaard, modekwartier etc.

In de Gelderlander van 1 oktober is een top 10 gepubliceerd van Arnhemse uitvindingen en het publiek kon via een poll zijn mening geven.

Na Christiaan Holland was het woord aan Berry Kessels, voorzitter van de Stichting. Hij benadrukte het belang van het in kaart brengen van al die prachtige Arnhemse innovaties, waarvan veel mensen niet eens weten dat ze door Arnhemse bedrijven en mensen zijn bedacht. Het doel van het festival INNOVATE is niet alleen om meer bekendheid te krijgen over Arnhemse innovaties, maar ook om de verschillende innovatieve events en organisaties in de stad aan elkaar te verbinden. Door bundeling kan men de innovatieve kracht van Arnhem versterken.  Hij sloot af met een oproep aan allen om mee te denken over hoe we als Arnhem nog meer die innovatieve kracht uit kunnen stralen en een derde editie in 2017 weer mogelijk te maken. INNOVATE is voor iedereen leuk en leerzaam. Een festival om trots op te zijn!